Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ;

 • İlçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde futbolun kaynak talebini karşılamak üzere faaliyet bölgelerimizde futbol eğitimi için uygun nitelik ve yaş gruplarındaki potansiyelin futbol eğitimi almasına olanak sağlamak
 • Futbol kulübü olarak mevcut kaynaklardan beslenerek varlığını sürdürmeye çalışmak yerine önceliği kendi kaynağından beslenen ve kaynaklarını futbol piyasasına sunabilen bir alt yapı kulübü olmak.
 • Yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yaparak, kuruluş amacından taviz vermeden planlamaların hedeflediği seviyeye ulaşmak.
 • Faaliyet bölgemizde tüm alt yapı çalışmalarını tek çatı altında toplamak, diğer alt yapı kulüpleri ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.
 • İlk 5 yılsonunda profesyonel kariyere aday futbolcular yetiştirmek, onların tam donanımlı niteliklerde futbol piyasasına kazandırmak.
 • Futbol eğitimi alacak çocuk ve gençlerimizin akademik ve mesleki eğitimlerini aksatmayacak planlamalar yaparak onların eğitimlerine artı değerler katarak zihinsel, bedensel ve ruhsal dinamiklerini harekete geçirmek.
 • Futbol eğitimi verirken çocuklarımızın ve gençlerimizin genel ahlak kuralları ile milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
 • Kaynaklarını verimli kullanarak bilgi ve teknoloji ile donatılmış eğitim vermek,
 • Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,
 • Sporcularımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak,
 • Sporcularımızın zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirler almak,
 • Sporcularımızı ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi barışçı ve dostane bir zemine çekerek çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek,
 • Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,
 • Ruhunda başarma güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile mutluluk bulan sporcular yetiştirmek,
 • Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,
 • Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak,
 • Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, akademik deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak,
 • Sporcu ve sporcu velilerinin yönetimle kaynaşmalarını sağlamak ve bunu sürdürmek için yönetimsel çalışmalar yapmak,
 • Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek,
 • Milli takıma başarılı sporcular yetiştirerek kulübümüzün ve ülkemizin adını duyuracak lider bir kulüp olmak,
 • Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen ve hedeflenen kulüp olmak.

 

VİZYONUMUZ:

 • Verilen tüm hizmet alanlarında; kaynaklarını verimli ve etkin kullanarak, toplumun yaşam kalitesini ve memnuniyetini arttırıp spor hizmetleri noktasında öncü olmaktır.
 • Kabul gören yeni değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda ileri antrenman yöntemlerini kullanarak geniş ufuklu, yüksek spor kültürüne sahip sporcular yetiştirmek.
 • İlçemizin, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin en köklü alt yapı, futbol eğitimi kulübü olmak.